See Tình中文谐音歌词(歌手:Hoàng Thùy Linh(Hoang Thuy Linh)

2023年3月31日22:09:26 发表评论 454

越南See Tình(seetinh)中文谐音歌词 - Hoàng Thùy Linh(Hoang Thuy Linh)

作词 : DTAP

作曲 : DTAP

音译:怀音街

See Tình中文谐音歌词(歌手:Hoàng Thùy Linh(Hoang Thuy Linh)

Bài Hát: See Tình

Uầy uầy uây uây

(喂喂喂喂)

喂 喂 喂 喂

 

Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay

(塞麦噶能等喂等名乖乖)

为什么我们第一次见面时我失控了

 

Anh ơi anh à

(爱内安阿)

嗨 亲爱的

 

Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?

(安吧不死麻拉,蓝嗯优唯一)

你施了什么魔咒能让我坠入爱河?

 

Bae bae bae bae

(贝贝背背)

宝贝呀宝贝~

 

Em nói từ đầu baby can you stay

(恩爱肚兜北鼻看优塞)

我一开始就说宝贝你能留下吗?

 

Mai đi coi ngày

(爱滴盖奶)

明天我去找算命师

 

Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

(塞滴爱老丁要名动刚,奶)

算算我们什么时候结婚和生很多孩子

 

Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui

(奶油莫过奶过太肯能杯)

如果一句话能让你开心

 

Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười

(塞子奶伦奈何能得安给)

我会每天都说,让你开心个不停

 

Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Điên điên lắm)

(奶嗯难优太求嗯噶航康,爹爹爹拉)

如果我这样做看起来会像精神失常了吗?

 

Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương

(等你佛鸟克,等你佛鸟克)

马上带去医院,马上带去医院

 

Đem ngay vô nhà anh để thương!

(等你佛鸟安得克)

马上带去你家来爱

 

Giây phút em gặp anh là em biết em see tình

(赛服嗯呐爱拉,安比安西丁)

当我遇见你的那一刻,我知道我看见了爱

 

Tình tình tình tang tang tính

(叮叮叮当当叮)

 

Tang tình tình tình tang tang tang

(当叮叮叮当当当)

 

Giây phút em gặp anh là em biết em see tình

(赛服嗯呐爱拉,安比安西丁)

当我遇见你的那一刻,我知道我看见了爱

 

Tình đừng tình toan toan tính

(叮叮叮DuangDuang叮Duang)

爱在算计,那我们之间的爱就会破

 

Toang tình mình tình tan tan tan tình

(叮叮叮当当当,叮~)

情会散

 

Yah, yah

(来呀)

 

Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

(安叮骚,岁你安叮骚)

你会怎么办,你现在会怎么做?

 

Yah, yah

(来呀)

 

Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

(安叮骚,岁你安叮骚)

你会怎么办,你现在会怎么做?

 

Tới đâu thì tới, tới đâu thì tới

(到吊得对,对吊得对)

到哪儿就去到那儿

 

Em cũng chẳng biết tới đâu

(安口抢你对吊)

连我也不知道会去到哪里儿

 

Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó

(牛优拉哈,红也库哈)

若爱很难,不爱也难

 

Em cũng chẳng biết thế nào

(恩公抢你爹闹)

我都不知该怎么做

 

Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm

(红奶爹克叮岁太确定)

今天的紫外线穿透夜空

 

Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim

(安你爹克很岁奶奥叮)

你如罕见线直射入我心

 

Ấy ấy ấy chết em rồi

(爱爱爱切嗯岁)

啊我没救了

 

Ấy ấy chết thật thôi

(爱爱切太退)

啊我完蛋了

 

Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui

(奶油莫过奶过太肯能杯)

如果一句话能让你开心

 

Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn

(奶肯莫多奶过黑黑能杯)

那再说一句可能会让你不开心

 

Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Điên điên lắm)

(奶嗯难优太求嗯噶航康,爹爹爹拉)

如果我这样做看起来会像精神失常了吗?

 

Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương

(等你佛鸟克,等你佛鸟克)

马上带去医院,马上带去医院

 

Đem ngay vô nhà anh để thương!

(等你佛鸟安得克)

马上带去你家来爱

 

Giây phút em gặp anh là em biết em see tình

(赛服嗯呐爱拉,安比安西丁)

当我遇见你的那一刻,我知道我看见了爱

 

Tình tình tình tang tang tính

(叮叮叮当当叮)

 

Tang tình tình tình tang tang tang

(当叮叮叮当当当)

 

Giây phút em gặp anh là em biết em see tình

(赛服嗯呐爱拉,安比安西丁)

当我遇见你的那一刻,我知道我看见了爱

 

Tình đừng tình toan toan tính

(叮叮叮DuangDuang叮Duang)

爱啊,别算计

 

Toang tình mình tình tan tan tan tình

(叮叮叮当当当,叮~)

否则我们之爱会破

 

Yah, yah

(来呀)

情会散

 

Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

(安叮骚,岁你安叮骚)

你会怎么办,你现在会怎么做?

 

Yah, yah

(来呀)

情会散

 

Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

(安叮骚,岁你安叮骚)

你会怎么办,你现在会怎么做?

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: